Menu Zamknij

Zmiana przepisów w rezerwacie przyrody Segiet

W czwartek 7 grudnia 2023 r. po raz pierwszy legalnie można było wejść na spacer z psem na wyznaczone trasy w rezerwacie przyrody Segiet. Tego dnia bowiem weszło w życie zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 22 listopada 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Segiet. Zarządzenie to opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 23 listopada 2023 r., poz. 8537

Na czym polega zmiana przepisów? Otóż decyzją RDOŚ w rozporządzeniu nr 63/06 wojewody śląskiego z 30 listopada 2006 r. zmieniony został paragraf szósty, oraz treść załącznika trzeciego do tegoż rozporządzenia. W załączniku tym opisano trasy, na które można wprowadzać do Segietu psy. Są to szlaki, a konkretnie drogi leśne przebiegające przez pododdziały leśne o numerach 601 k, 602 f, g, 603 i, 608 b, d, f, 609 a, b, 618 a oraz 603 d, 609 f, 610 a, 619 a. Wymienione pododdziały leśne wchodzą w skład lasów Nadleśnictwa Brynek, obrębu Brynek, zgodnie Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na okres gospodarczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2031 r.
W uproszczeniu można powiedzieć, że do spacerowania z psami przez Segiet wyznaczono trzy trasy wiodące południkowo z północy na południe, czyli od strony Tarnowskich Gór w kierunku Bytomia. Jedna z nich pokrywa się z niebieskim szlakiem turystycznym Powstańców Śląskich, prowadzącym przez rezerwat od ul. Stefana Żeromskiego w Tarnowskich Górach do ul. Blachówka w Bytomiu. Druga trasa odchodzi w centralnej części tego szlaku na północ i dochodzi do przedłużenia ul. Długiej w Tarnowskich Górach. Natomiast trzecia trasa przeznaczona dla spacerowiczów z psami znajduje się w zachodniej części rezerwatu. Droga ta odchodzi od ul. Stefana Żeromskiego kilkadziesiąt metrów za skrzyżowaniem z ul. Sadową i oznaczana bywa na mapach jako dojazd pożarowy nr 603.
Tym samym Segiet stał się pierwszym rezerwatem przyrody w województwie śląskim, w którym dopuszczono wchodzenie z psami na kilka wyznaczonych ścieżek. Psy mogą być wprowadzane wyłącznie wtedy, jeśli są prowadzone przez człowieka na smyczy. RDOŚ w Katowicach ma świadomość, że wprowadzanie psów do rezerwatu będzie skutkować negatywnym oddziaływaniem na przyrodę, głównie na dziko żyjące zwierzęta. Zapach psa powoduje bowiem reakcje lękowe u innych zwierząt, które obawiają się reakcji ze strony drapieżników, jakimi w tym przypadku są czworonogi na smyczy.
Warto tu wspomnieć, że utworzony w 1953 r. rezerwat przyrody Segiet został po siedemdziesięciu latach istnienia powiększony z 24,29 hektarów do 92,29 hektarów. Formalnie stało się to 26 stycznia 2023 r., kiedy to zaczęło obowiązywać zarządzenie w tej sprawie. Tym samym od tego czasu zwiększona została powierzchnia terenu, na którą obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Dotyczy to m. in. części wyrobiska kopalni dolomitu Blachówka zamkniętej pod koniec XX wieku, gdzie znajduje się najbardziej znane w tym rejonie wejście do podziemi bytomsko-tarnogórskich. Zakaz wstępu obejmuje także teren leśny przylegający do krawędzi kamieniołomu od zachodu, północy i od wschodu.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.