Menu Zamknij

Kandydaci na pomniki

Pięćdziesiąt trzy propozycje pomników przyrody zgłoszono na apel Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. Do końca czerwca 2023 r. przyjmowane były zgłoszenia obiektów pomnikowych z terenu miasta. Sto procent zgłoszeń stanowiły drzewa

Pomnikiem przyrody może być np. głaz narzutowy, odsłonięcie skalne czy profil geologiczny, a także aleje drzew czy grupy drzew. Mogą być nimi pojedyncze drzewa i chyba takie pojęcie pomnika przyrody jest najpopularniejsze w społeczeństwie.
Według stanu z połowy 2023 r., w Tarnowskich Górach było 97 pojedynczych drzew pomnikowych, dwie grupy drzew oraz głaz narzutowy w Parku Miejskim. Liczba pomników przyrody niekoniecznie musi się zwiększać. W minionych latach były już przypadki, kiedy to rada miejska zdecydowała o formalnej likwidacji pomnika przyrody. Zwykle dzieje się to z uwagi na jego trwałe zniszczenie, a więc np. zeschnięcie czy przewrócenie drzewa.
Nie wszystkie z 53 zgłoszonych drzew automatycznie otrzymają status pomnika przyrody. Kandydatury muszą być zweryfikowane przez pracowników Urzędu Miejskiego. Konieczne jest sprawdzenie, czy okazałe drzewo spełnia kryteria prawne do objęcia go ochroną pomnikową. Wymiernym kryterium jest tak zwany obwód drzewa w pierśnicy, czyli na wysokości 130 centymetrów. Jest on różnie określony w zależności od gatunku drzewa, np. jabłoń musi mieć metr obwodu, a grusza półtora metra. Zasady te określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.