Menu Zamknij

Czyste powietrze nie tylko z nazwy

Znany od lat program dotacyjny Czyste powietrze funkcjonuje teraz na zmienionych zasadach. Ograniczenie dotyczy mniejszych możliwości wyboru pomp ciepła i kotłów, jakie można zamontować w swoim budynku. Wszystko to w trosce o osoby otrzymujące dofinansowanie w ramach tego programu

Przypomnijmy – program Czyste powietrze został zapowiedziany 12 stycznia 2017 r., a jego zasady ogłoszono 7 czerwca 2018 r. Sam program ruszył 19 września 2018 r., umożliwiając starania o dofinansowanie wymiany dotychczasowego kotła na paliwo stałe na inny rodzaj ogrzewania. Z biegiem lat zmieniano zasady dofinansowania. Przykładowo z końcem grudnia 2021 r. ustała możliwość dofinansowania z programu Czyste powietrze montażu nowych kotłów węglowych.
Teraz, w trosce o beneficjentów programu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził kolejne ograniczenia. Zdaniem NFOŚiGW dotąd zdarzały się nieuczciwe praktyki polegające na tym, że sprzedawcy oferowali klientom nieefektywne urządzenia grzewcze. W przypadku braku termomodernizacji domu skutkowało to wzrostem rachunków za ogrzewanie.
Wprowadzona 22 kwietnia 2024 r. zmiana zasad programu Czyste powietrze sprawiła, że od 14 czerwca 2024 r. na dofinansowanie można liczyć wyłącznie w razie zakupu ściśle określonych typów urządzeń grzewczych. W tym przypadku chodzi o pompy ciepła oraz kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet wyłącznie spośród tych, które zostały wpisane na tak zwaną listę zielonych urządzeń i materiałów. Oczywiście nie chodzi o kolor urządzenia, lecz o jego oddziaływanie na środowisko.
Wspomniana lista została udostępniona w internecie pod adresem:
https://lista-zum.ios.edu.pl
Listę podzielono na kategorie, a jej skład może się zmieniać. Oznacza to, że kolejne urządzenia mogą być wstawiane na listę, a figurujące na niej mogą być z niej usuwane.
Ale to niejedyna zmiana. Więcej papierkowej roboty będą mieli ci wnioskodawcy, którzy decydują się na nowych zasadach złożyć wniosek o dotację z programu Czyste powietrze przez pełnomocnika, a nie osobiście. Nie obejdzie się w tym przypadku bez wizyty u notariusza. Aby udzielić pełnomocnictwo, wnioskodawca będzie musiał złożyć podpis własnoręcznie u notariusza. Alternatywnie będzie mógł uznać przed notariuszem swój własny podpis złożony wcześniej na pełnomocnictwie. Tak czy inaczej wiąże się to z dodatkowym wydatkiem ze strony wnioskodawcy.
Kolejna zmiana dotyczy tak zwanego prefinansowania. Umowa dotacji z prefinansowaniem odbywa się teraz na innych zasadach. Aby otrzymać wypłatę zaliczki na konto, wykonawca zobowiązany jest złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej. Faktura taka ma być wystawiona na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie. Prócz tego określono czas na złożenie wniosku o płatność, rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą. Czas ten wynosi do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.
Niemały wpływ na realia remontowe ma inflacja, spadek wartości złotówki i wzrost cen materiałów oraz urządzeń. W tym kontekście warto zauważyć, że program Czyste powietrze w postaci ogłoszonej 7 czerwca 2018 r. przewidywał wsparcie finansowe w kwocie do 53 tys. zł. Natomiast w formie obowiązującej od 22 kwietnia 2024 r. daje szansę na dotację bezzwrotną w kwocie nie wyższej niż 135 tys. zł., oczywiście przy spełnieniu sprecyzowanych kryteriów.
Program Czyste powietrze określony został przez WFOŚiGW jako największa proekologiczna inicjatywa w historii Polski, służąca skutecznej walce ze smogiem oraz poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.