Menu Zamknij

Zaprojektuj zieloną pracownię

Dwadzieścia procent kosztu nowej pracowni szkolnej, jednak nie więcej niż 12 000 zł, można wygrać w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Propozycja skierowana jest do szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. O pieniądze mogą się starać te szkoły, które dotąd nie posiadają pracowni szkolnej dofinansowanej przez WFOŚiGW

Jak zapisano w regulaminie, celem Konkursu jest nagrodzenie projektów pracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej.
Regulamin konkursu został przyjęty uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 1945/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. W regulaminie zapisano, że konkurs przeznaczony jest dla tych szkół, które prowadzą klasy od czwartej do ósmej. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć projekt szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy też chemiczno-fizycznych. Dana szkoła może zgłosić nie więcej, jak tylko jeden taki projekt do konkursu.
Termin ostateczny przyjmowania zgłoszeń wyznaczono na piątek 26 stycznia 2024 r. na godzinę 15:30. Nie trzeba przy tym przywozić osobiście żadnych zgłoszeń do Katowic do siedziby WFOŚiGW. Regulamin konkursu stanowi, że zgłoszenia mogą być kierowane jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach lub z wykorzystaniem usługi e-Doręczeń.
Jurorzy mają ocenić zgłoszone propozycje, biorąc pod uwagę pomysł na zagospodarowanie pracowni, w tym wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, czy też innowacyjność rozwiązań. Pod uwagę będzie też brana różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpić ma w ostatnim dniu lutego 2024 r. Laureat konkursu będzie musiał zrealizować nagrodzony projekt nie później, niż do końca roku szkolnego 2024/2025. Jeśli tak się nie stanie, zobowiązany będzie do zwrotu całości przyznanej kwoty nagrody.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.