Menu Zamknij

Program Czyste powietrze przed kolejną zmianą

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło prace, których celem mają być kolejne zmiany w programie Czyste powietrze. W ramach tego programu Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowują osobom fizycznym wymianę starych pieców na inne źródła ogrzewania, mniej szkodliwe dla środowiska

Zgodnie z założeniami uruchomiony we wrześniu 2018 r. program Czyste powietrze ma być realizowany przez dziesięć lat. Od czasu jego zapoczątkowania wprowadzono różne modyfikacje zasad programu. Jedną z najistotniejszych było zakończenie z końcem 2021 r. dofinansowania do wymiany starych pieców na nowe piece węglowe. 

Obecnie, od 25 stycznia 2022 r. zaczęto realizować trzecią edycję programu. Dzięki niej ten, kto zamierza dokonać termomodernizacji swojego budynku lub wymienić źródło jego ogrzewania, może liczyć na dofinansowanie w kwocie sięgającej do 69 tysięcy złotych. Tak duża kwota możliwa jest do uzyskania przez osoby samotne, których dochód miesięczny nie przekracza 1260 zł., lub też rodziny, gdzie dochód nie jest wyższy niż 900 zł na osobę.

Opracowywane w ministerstwie zmiany w programie Czyste powietrze mają zacząć obowiązywać na początku jesieni, przypuszczalnie pod koniec września lub w październiku. Program jest gotowy, aby powiększyć swój budżet o środki z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Oznacza to, że aby można było wydatkować środki, trzeba będzie spełniać warunki postawione w tym względzie przez Komisję Europejską. Dlatego przeprowadzane są prace mające na celu dostosowanie reguł programu do wymogów unijnych.

Na czym mają polegać zmiany w trzecim etapie programu Czyste powietrze? Ogólnie rzecz ujmując, przewidywane jest dodatkowe wsparcie dla najmniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych. Zamierzenie jest takie, aby osoby, które wezmą udział w programie, otrzymały nie tylko pomoc finansową ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lecz także wsparcie logistycznie w realizacji niezbędnych inwestycji, które służą poprawie jakości powietrza oraz komfortu życia.

Jedno pozostaje niezmienne. Celem programu Czyste powietrze ma być eliminacja zadymienia i zakopcenia co ma doprowadzić do polepszenia stanu powietrza w Polsce, odczuwalnego szczególnie w sezonie grzewczym, od jesieni przez zimę do początku wiosny. Sposobami do osiągnięcia tych zamierzeń mają być tak jak dotąd termomodernizacje budynków i wymiany starych kotłów.

Przypomnijmy, że obecnie dotacja obejmuje wymianę starych i nieefektywnych pieców na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, a także przeprowadzenie gruntownych prac termomodernizacyjnych budynku. Zakres tych prac to ocieplenie oraz wymiana drzwi i okien.

Niejako uzupełnieniem programu Czyste powietrze ma być inny program, zatytułowany Ciepłe mieszkanie. Przewiduje się jego start na drugie półrocze 2022 r. W odróżnieniu od programu Czyste powietrze, skonstruowanego z myślą głównie o domach jednorodzinnych, ten będzie nakierowany na budownictwo wielorodzinne. Pewne wnioski i doświadczenia w tym względzie są już zbierane. Od 2021 r. realizowane są programy pilotażowe na terenie województw zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, a także na Górnym Śląsku w gminie Pszczyna.
 

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.