Menu Zamknij

Rezerwat przyrody Segiet czeka na powiększenie

Od połowy XX wieku fragment lasu porastający wzgórze na obecnym pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór chroniony jest jako rezerwat przyrody Segiet

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi od pewnego czasu postępowanie, którego celem ma być zmiana granic rezerwatu. Z wnioskiem w tym względzie wystąpił jeden z okolicznych mieszkańców.

Segiet został objęty ochroną kilka lat po zakończeniu drugiej wojny światowej. Podstawą prawną było zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1953 r. w sprawie uznania terenu za rezerwat przyrody, ogłoszone w Monitorze Polskim z 1953 nr 42 poz. 511. Weszło ono w życie 12 maja 1953 r. W zarządzeniu zapisano: „Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą Segiet obszar leśny o powierzchni 24,29 ha w Leśnictwie Repty Nadleśnictwa Państwowego Gliwice, położony w miejscowości Blachówka, gminie Bobrowniki, powiecie tarnogórskim województwa stalinogrodzkiego”. 

Rezerwat utworzono w celu ochrony fragmentu lasu bukowego z domieszką świerka i sosny. W skład rezerwatu weszły oddziały lasu o numerach 8e, 8f, 9d, 13c, 14a według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1949-1958. Ministerialne zarządzenie zawiera szereg zakazów, m. in. zabroniony został zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin, wydobywanie kamieni, żwiru lub gliny, a przebywanie w rezerwacie dopuszczono w miejscach wyznaczonych przez konserwatora przyrody. W praktyce takim miejscem stał się niebieski szlak turystyczny prowadzący z Bytomia przez Segiet i Toszek na Górę Świętej Anny oraz późniejszy czarny szlak z Segietu do centrum Tarnowskich Gór. Choć w Segiecie znajduje się najwyższe wzniesienie w granicach Bytomia, liczące 347 m n.p.m., to szlak nie przechodzi przez szczytowy punkt.

Od samego początku rezerwat posiadał tą samą powierzchnię. Obecna inicjatywa może doprowadzić do pierwszej w dziejach tego rezerwatu zmiany granic. Teren proponowany do włączenia posiada podobne walory jak sam rezerwat i jest trudno dostępny. Znajduje się w administracji Nadleśnictwa Brynek i nie była tam prowadzona intensywna gospodarka leśna.

Wydatki związane z powiększeniem rezerwatu ma pokryć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Prawdopodobnie trzeba będzie ustawić tablice z oznaczeniem rezerwatu w kolejnych miejscach. Procedura powiększenia rezerwatu obejmuje m. in. konsultacje prowadzone pomiędzy RDOŚ a właścicielami bądź użytkownikami działek terenowych, które mają być objęte ochroną. To jest kluczowa sprawa, gdyż ewentualny sprzeciw właścicieli terenu mógłby storpedować plany powiększenia rezerwatu. Kolejnym istotnym krokiem jest opinia w sprawie powiększenia, jaką wydaje Regionalna Rada Ochrony Przyrody. Nie jest ona w tym względzie zobowiązana przestrzegać jakichkolwiek terminów, więc teoretycznie nie musi się spieszyć. Faktycznie jednak nie ma powodów do przeciągania procedury.

Obecnie rezerwat przyrody Segiet chroniony jest na podstawie planu ochrony, ustanowionego poprzez Rozporządzenie nr 63/06 Wojewody Śląskiego z dnia 30 listopada 2006 r. Dokument ten ma moc obowiązującą na 20 lat od momentu wydania i wymienia zadania, jakie można wykonywać na terenie chronionym. Bieżący nadzór nad tym, co się dzieje w rezerwacie, sprawuje Nadleśnictwo Brynek.

Las segiecki od lat cieszył się popularnością jako teren spacerowy. Od pewnego czasu zaczęto też zabierać do niego dzieci ze szkół i przedszkoli, dla których wizyta w rezerwacie dawała możliwość zapoznania się z bliska z cennym przyrodniczo terenem. W XXI wieku popularność rezerwatu wzrosła przy okazji zbudowania wyciągu narciarskiego, uruchomionego w grudniu 2002 r. na terenie nieczynnej kopalni odkrywkowej dolomitu w Bytomiu.

Dodatkowo od 9 lipca 2017 r. rezerwat Segiet stał się jednym z 28 elementów wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO pod nazwą Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Formalnie elementem wpisu stał się nie sam rezerwat, lecz krajobraz pogórniczy Srebrnej Góry, co obejmuje także teren rezerwatu Segiet. Liczne pagórki po hałdach i zagłębienia po szybach górniczych są zresztą dobrze widoczne ze szlaku prowadzącego przez rezerwat.
 
Rezerwat Segiet nie jest jedynym rezerwatem, jakim w tym roku uwagę poświęca Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. W 2022 r. katowicki RDOŚ m.in. planuje ze środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zlecić koszenie łąk w jednym z rezerwatów, ustawić nowe tablice informacyjne w rezerwacie Sokole Góry oraz wykonać prace pielęgnacyjne w rezerwatach Góra Grojec, Cisy nad Liswartą, Cisy Przybynowskie, Cisy koło Sierakowa, Góra Chełm i Dziobaki.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.