Menu Zamknij

EKO-WIEŚCI

Park w Reptach ze wsparciem ze strony WFOŚiGW w Katowicach

Był terenem, gdzie w XIX wieku urządzano polowania na zwierzęta. Tuż po drugiej wojnie światowej organizowano tam kolonie letnie dla dzieci. Obecnie zabytkowy park w Reptach służy głównie jako miejsce niedzielnego odpoczynku mieszkańców Tarnowskich Gór oraz okolica spacerowa dla pacjentów SPZOZ „Repty” GCR im. gen. Jerzego Ziętka. W ostatnich kilku latach do utrzymania parkowego drzewostanu przyczynił się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który dofinansował prace konserwatorskie, w tym wycinkę drzew czy zwalczanie kornika drukarza

Ciepłe mieszkanie, czyli wymiana pieców w kamienicach i blokach

Tarnowskie Góry trafiły na listę gmin, w których stwierdzono w 2021 r. przekroczone poziomy zanieczyszczeń powietrza. Choć nie ma się z czego cieszyć, to jednak mieszkańcy takich gmin mogą liczyć na wyższe dofinansowanie w programie Ciepłe mieszkanie. Program ten na terenie województwa śląskiego finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach