Menu Zamknij

EKO-WIEŚCI

Uporządkowane Doły Piekarskie

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Doły Piekarskie” w Tarnowskich Górach był jesienią 2023 r. miejscem przeprowadzania szeregu prac pielęgnacyjnych. Przeprowadzono je dzięki dofinansowaniu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym roku miasto planuje przeprowadzać kolejne prace pielęgnacyjne, jednak już nie na tak dużą skalę

Czyste powietrze w nowej odsłonie w internecie

Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, niedawno zmieniony został układ strony internetowej czystepowietrze.gov.pl. To strona przeznaczona dla osób zainteresowanych dofinansowaniem z programu Czyste powietrze, przeznaczonego dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Zmiana przepisów w rezerwacie przyrody Segiet

Zabytkowy Park Miejski przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach wymaga co jakiś czas przeprowadzania prac pielęgnacyjnych. W 2023 r. środki na ten cel przeznaczane są nie tylko z budżetu miasta. Kwota 39 921 zł 54 gr pochodzi z dofinansowania przekazanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Ochrona środowiska na łamach prasy

Zabytkowy Park Miejski przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach wymaga co jakiś czas przeprowadzania prac pielęgnacyjnych. W 2023 r. środki na ten cel przeznaczane są nie tylko z budżetu miasta. Kwota 39 921 zł 54 gr pochodzi z dofinansowania przekazanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zaprojektuj zieloną pracownię

Zabytkowy Park Miejski przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach wymaga co jakiś czas przeprowadzania prac pielęgnacyjnych. W 2023 r. środki na ten cel przeznaczane są nie tylko z budżetu miasta. Kwota 39 921 zł 54 gr pochodzi z dofinansowania przekazanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Kandydaci na pomniki

Szkoły podstawowe i średnie w województwie śląskim mają szansę na urządzenie szkolnych pracowni naukowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 6 marca nabór wniosków w konkursie „Zielona Pracownia’2023”. Wnioski mogą być składane przez organy prowadzące placówki oświatowe do 12 kwietnia 2023 do godz. 15:30