Menu Zamknij

Fotowoltanika z dofinansowaniem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaplanował wiosną trzy nabory wniosków na dofinansowanie zabudowy instalacji fotowoltaicznych

Pieniędzmi z Funduszu można będzie pokryć całość kosztów inwestycji, z czego 90 % w ramach pożyczki, a 10 % w formie bezzwrotnej dotacji.

Nabór wniosków dotyczy tych inwestycji, w ramach których planowana jest zabudowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. I co ważne, beneficjentem programu „50 kW na start” może być każdy przedsiębiorca z terenu województwa śląskiego. Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie równocześnie wziąć pożyczkę oprocentowaną nie niżej, niż 3% w stosunku rocznym.

Wyznaczone zostały następujące terminy naboru wniosków:
– od 1 do 30 kwietnia;
– od 1 do 31 maja. 
 
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.