Menu Zamknij

Zielone pracownie w szkołach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął w maju dwa konkursy na dofinansowanie zadań. Jeden z nich dotyczył wyposażenia szkół, drugi – utworzenia lub przekształcenia terenów zielonych

Po raz dziewiąty zorganizowany został konkurs pod nazwą Zielona Pracownia. Podmioty prowadzące szkoły mogły w nim starać się o otrzymanie środków finansowych na utworzenie pracowni szkolnej na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych jak również też geologicznych. Pracownie mają być przeznaczona dla uczniów klas od czwartych do ósmych. Czas na zgłoszenia był od 6 marca do 12 kwietnia 2023 r.
Łącznie WFOŚiGW w Katowicach otrzymał 155 zgłoszeń, z których do realizacji wybrano 100. Kilka z nich pochodziło z Tarnowskich Gór i sąsiednich miast. I tak powiat tarnogórski wnioskował o utworzenie zielonej pracowni w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej. Ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Na wniosek miasta Tarnowskie Góry pieniądze na zieloną pracownię otrzyma szkoła podstawowa przy ul. Juliusza Słowackiego. Pracownia ma mieć nazwę Łąka wiedzy.
Również w okolicznych miastach powstaną zielone pracownie. W Bytomiu za sprawą tegorocznego konkursu przybędą trzy, m. in. w w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Na wniosek spółki Tennis Club sp. z o. o. w  Piekarach Śląskich zieloną pracownię otrzyma Prywatna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Piekarach Śląskich.
O ile akcja tworzenia zielonych pracowni szkolnych organizowana jest już od kilku lat, o tyle po raz pierwszy w tym roku przeprowadzono w województwie śląskim konkurs pod nazwą Zielona przestrzeń. Celem tego programu jest stworzenie ogólnodostępnych terenów zielonych, które mogą służyć do rekreacji czy odpoczynku. Jak poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dofinansowano te zadania, które wyróżniły się kreatywnością i pomysłowością w przewidzianym sposobie zagospodarowania terenu oraz deklarowanym zaangażowaniem społeczności lokalnej w opracowanie projektu. Do realizacji wybrano 31 zadań.
Za sprawą konkursu na terenie powiatu tarnogórskiego mają szansę być przeprowadzone dwie inwestycje. Miastu Kalety przyznano 183 200 zł na utworzenie w tej miejscowości zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew. Natomiast miasto Tarnowskie Góry otrzymało ćwierć miliona złotych na utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego.
Zakwalifikowane do realizacji pomysły były dosyć zróżnicowane. Przykładowo gmina Mszana otrzymała 54 063 zł na realizację pomysłu pod nazwą W gogołowskich ogrodach, natomiast położona na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej gmina Kroczyce – 97 020 zł na zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy skale Okiennik w Piasecznie. W Zabrzu ze środków przyznanych przez WFOŚiGW w Katowicach ma być przeprowadzona rekultywacja terenu po wyburzonym budynku w dzielnicy Zandka. Położone niedaleko Częstochowy miasto Blachownia otrzymało środki na zagospodarowanie pasa zieleni śródmiejskiej. Inne ciekawe pomysły zakwalifikowane do realizacji to budowa tężni solankowej w Piecach w gminie Gaszowice czy też budowa parku sensorycznego w Mysłowicach.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.