Menu Zamknij

Ochrona środowiska na łamach prasy

Trzydziestu trzech wydawców działających na terenie województwa śląskiego publikować będzie w 2024 r. informacje dotyczące m. in. finansowania ochrony środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs pod nazwą Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2024 roku

Tak zwane kolumny ekologiczne, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pojawiają się na łamach prasy od ponad ćwierć wieku. Dzięki nim czytelnicy mają okazję uzyskać informacje nie tylko na temat rezerwatów przyrody, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych czy też użytków ekologicznych, ale także uzyskać najświeższe informacje co do możliwości i zasad zdobywania dofinansowania na inwestycje proekologiczne.
Przykładowo w ostatnich dwóch latach na kolumnach ekologicznych dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach publikowane były informacje m. in. o takich programach, jak Ciepłe mieszkanie, Zielone pracownie, czy też Czyste powietrze. Czytelnicy mogli też dowiedzieć się o zasadach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej jak również o realizowanych na szczeblu wojewódzkim ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie czy też o ogólnopolskim programie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.