Menu Zamknij

Zielone pracownie w szkołach

Szkoły podstawowe i średnie w województwie śląskim mają szansę na urządzenie szkolnych pracowni naukowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 6 marca nabór wniosków w konkursie „Zielona Pracownia’2023”. Wnioski mogą być składane przez organy prowadzące placówki oświatowe do 12 kwietnia 2023 do godz. 15:30

Za pieniądze pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu będzie można utworzyć pracownie na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy też geologicznych. Mają to być pracownie przeznaczone dla uczniów w klasach od czwartej do ósmej szkół podstawowych jak również dla uczniów wszystkich klas w szkołach średnich.
Zasady konkursu przewidują częściowe dofinansowanie inwestycji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Może on pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 48 000 zł. Pozostałą część kosztów ma ponieść organ prowadzący placówkę oświatową. Z pieniędzy uzyskanych od WFOŚiGW będzie można pokryć koszt m. in. remontu pomieszczenia, czy też zakupu wyposażenia, jak np. gablotek, szaf, stojaków, mebli czy krzeseł oraz pomocy dydaktycznych.
W konkursie nie mogą brać udziału te szkoły, które w poprzednich latach skorzystały już z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu, tworząc pracownie w poprzednich edycjach konkursu. Ocena złożonych wniosków ma się zakończyć 19 maja 2023 r., a pracownie mają być gotowe do końca roku szkolnego 2023/2024.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.