Menu Zamknij

Tarnogórski Park Miejski z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach

Położony u zbiegu ulic Bałtyckiej i Wyszyńskiego Park Miejski w Tarnowskich Górach kolejny już rok będzie areną prac, dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym roku przeznacza on pieniądze m. in. na wycinki drzew, koszenie trawników a także innego typu prace

Tarnogórski Park Miejski jest już od kilku lat terenem zabytkowym. Do rejestru zabytków wpisano go decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/483/2016 z 23 sierpnia 2016 r. Ponadto park jest częścią zbiorowego wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wszystko to skłania do większej staranności o wygląd i zdrowotność parku.
Zaplanowane na dwa lata prace o charakterze konserwatorskim przeprowadzane są w ramach programu Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach w latach 2023–2024. Koszt przedsięwzięcia określono na 120 707 zł 54 gr. Większą część tej kwoty zapewnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, bo 92 588 zł 09 gr, co stanowi do 76,70% wartości zadania.
Rozpisane na dwa lata prace konserwatorskie w parku podzielono na pięć pól tematycznych. Łącznie w latach 2023–2024 przewidziano cięcia sanitarne 56 sztuk starodrzewu. Część prac już wykonano – w 2023 r. wycięto 36 drzew.
Cięcia formujące obejmą jeszcze więcej, bo 120 sztuk starodrzewu. Z tej liczby 80 drzew wycięto już w 2023 r. Do wycinki zakwalifikowano 90 sztuk drzew, łącznie z wyrobem drewna. Los wyciętych drzew bywa różny. Pokaźna część usuwanych drzew była w stanie rozkładu. Z tego względu drewno to pozostawiono na miejscu. Konary, gałęzie i drobniejsze pnie drzew rozdrobniono i zrębkowano. Natomiast reszta drewna nadająca się na opał została zadysponowana zgodnie z zarządzeniem burmistrza o gospodarce drewnem pochodzącym z wycinki drzew z terenów gminnych. Oznacza to, że drewno to przekazano podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Czwartym polem tematycznym inwestycji w tarnogórskim parku jest zwalczanie szkodnika drzew, za jakiego uznany został szrotówek kasztanowcowiaczek. Aby ochronić przed nim 90 kasztanowców, postanowiono zakupić 360 sztuk dyspenserów feromonowych, 180 sztuk środka owadobójczego. Warto nadmienić, że w przeszłości po pojawieniu się szrotówka kasztanowcowiaczka w Tarnowskich Górach, przedstawiciele Urzędu Miejskiego konsultowali ten problem z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. W efekcie wybrano sposób ochrony drzew, który jest przede wszystkim bezpieczny dla drzew i dopuszczony do stosowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Ostatnią, piątą częścią prac konserwatorskich w Parku Miejskim jest koszenie trawników parkowych na powierzchni 50 000 m2. Było ono dokonywane w 2023 r. i ma być kontynuowane w 2024 r.
Całość zadania rozpisano na ponad półtora roku. Początek prac wyznaczono na 1 kwietnia 2023 r., a ich zakończenie na 20 grudnia 2024 r. Na 2024 r. zaplanowano cięcia sanitarne obejmujące 20 drzew, cięcia formujące dotyczące 40 drzew łącznie z montażem wiązań wzmacniających w koronach 7 drzew, a także wycięcie 61 zbędnych drzew.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.