Menu Zamknij

Odkwaszania gleby ciąg dalszy

We wrześniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaktualizował informacje na temat Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Nadal trwa nabór wniosków na lata 2020-2024. Będzie je można składać do końca listopada 2023 r., a więc jeszcze przez ponad rok

Wapnowanie ma na celu odkwaszenie gleby na terenie użytków rolnych. Działanie to wspierane jest przez WFOŚiGW w Katowicach od lat. Tylko w latach 2011-2014 ze środków zapewnionych przez WFOŚiGW w Katowicach na zakup nawozów wapniowych przeznaczono około 5 mln zł. Za tę kwotę w tamtych latach zakupiono ponad 65 tysięcy ton czystego składnika odkwaszającego, czyli tlenku wapnia (CaO). W ten sposób obsiano wówczas ponad 24 tysiące hektarów gruntów rolnych.
W 2015 r. dokonano istotnej zmiany. Zdecydowano, by o wartości dofinansowania decydowała nie tylko obecność zawartość tlenku wapnia, lecz także tlenku magnezu w nawozach. Oznaczało to zwiększenie kwoty dofinansowania dla rolnika.
W obecnym naborze środków rolnicy mogą się starać o dotację na zakup wapna nawozowego. Musi ono odpowiadać parametrom, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229). O dofinansowanie mogą starać się ci posiadacze użytków rolnych z terenu województwa śląskiego, którzy dysponują glebami o odczynie gleby poniżej lub równej pH 5,5. Wnioski należy składać do sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26.
Dlaczego odkwaszanie gleby ma znaczenie? Nie wszystkie rośliny uprawne dobrze rosną na kwaśnych glebach. Są gatunki, które wymagają podłoża o odczynie zbliżonym do obojętnego, czyli pH 7. Takie rośliny umieszczone w kwaśnym środowisku będą się gorzej rozwijać, a przez to mogą być bardziej narażone na choroby i pasożyty.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.