Menu Zamknij

EKO-WIEŚCI

Zielone pracownie w szkołach

Szkoły podstawowe i średnie w województwie śląskim mają szansę na urządzenie szkolnych pracowni naukowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 6 marca nabór wniosków w konkursie „Zielona Pracownia’2023”. Wnioski mogą być składane przez organy prowadzące placówki oświatowe do 12 kwietnia 2023 do godz. 15:30

Park w Reptach ze wsparciem ze strony WFOŚiGW w Katowicach

Był terenem, gdzie w XIX wieku urządzano polowania na zwierzęta. Tuż po drugiej wojnie światowej organizowano tam kolonie letnie dla dzieci. Obecnie zabytkowy park w Reptach służy głównie jako miejsce niedzielnego odpoczynku mieszkańców Tarnowskich Gór oraz okolica spacerowa dla pacjentów SPZOZ „Repty” GCR im. gen. Jerzego Ziętka. W ostatnich kilku latach do utrzymania parkowego drzewostanu przyczynił się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który dofinansował prace konserwatorskie, w tym wycinkę drzew czy zwalczanie kornika drukarza

Odkwaszania gleby ciąg dalszy

We wrześniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaktualizował informacje na temat Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Nadal trwa nabór wniosków na lata 2020-2024. Będzie je można składać do końca listopada 2023 r., a więc jeszcze przez ponad rok