Menu Zamknij

Montes Tarnovicensis Nr 128 Czerwiec 2024

Jeszcze o Sedlaczkach – historia nieskończona?

W dwóch wcześniejszych artykułach opisałyśmy znane nam życiorysy braci Sedlaczków: Hugona i Erwina. W tym opracowaniu przedstawimy niedawno zdobyte informacje dotyczące czterech sióstr o imionach: Melanie, Irene, Magdalene i Alice. Piąta siostra, Irmgard, znana była dotychczas w pewnym stopniu mieszkańcom Tarnowskich Gór z publikacji różnych autorów. Poświęcimy jej odrębny tekst