Menu Zamknij

Montes Tarnovicensis Nr 126 Luty 2024

Policja Śląska – w stulecie powstania

Już dwa dni po sowieckiej agresji ludowy komisarz obrony Związku Sowieckiego Kliment Woroszyłow w uzgodnieniu z Biurem Politycznym Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) wydał rozkaz utworzenia punktów zbiorczych dla jeńców i internowanych w Orzechowie, Radoszkowicach, Stołpcach, Tymkowiczach, Żytkowiczach, Olewsku, Szepietówce, Wołoczyskach, Jarmolińcach i Kamieńcu Podolskim, oraz stopniowego przekazywania jeńców Ludowemu Komisariatowi Spraw Wewnętrznych (NKWD)

Zajazdy, bijatyki i egzekucje

Właścicielami majątków we wsi Stare Tarnowice od XVI wieku było kilku szlachciców, co sprzyjało waśniom sąsiedzkim, niejednokrotnie kończących się awanturami w sarmackim stylu. Jednym z posiadaczy ziemskich w XVII wieku we wsi był Adam Starzyński, pochodzący z górnośląskiej szlachty z Bytkowa. Należała do niego część Pniowca i grunty, na których położony był kościół św. Marcina