Menu Zamknij

Policja Śląska – w stulecie powstania

Już dwa dni po sowieckiej agresji ludowy komisarz obrony Związku Sowieckiego Kliment Woroszyłow w uzgodnieniu z Biurem Politycznym Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) wydał rozkaz utworzenia punktów zbiorczych dla jeńców i internowanych w Orzechowie, Radoszkowicach, Stołpcach, Tymkowiczach, Żytkowiczach, Olewsku, Szepietówce, Wołoczyskach, Jarmolińcach i Kamieńcu Podolskim, oraz stopniowego przekazywania jeńców Ludowemu Komisariatowi Spraw Wewnętrznych (NKWD)

Zajazdy, bijatyki i egzekucje

Właścicielami majątków we wsi Stare Tarnowice od XVI wieku było kilku szlachciców, co sprzyjało waśniom sąsiedzkim, niejednokrotnie kończących się awanturami w sarmackim stylu. Jednym z posiadaczy ziemskich w XVII wieku we wsi był Adam Starzyński, pochodzący z górnośląskiej szlachty z Bytkowa. Należała do niego część Pniowca i grunty, na których położony był kościół św. Marcina

Czyste powietrze w nowej odsłonie w internecie

Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, niedawno zmieniony został układ strony internetowej czystepowietrze.gov.pl. To strona przeznaczona dla osób zainteresowanych dofinansowaniem z programu Czyste powietrze, przeznaczonego dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Zmiana przepisów w rezerwacie przyrody Segiet

Zabytkowy Park Miejski przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach wymaga co jakiś czas przeprowadzania prac pielęgnacyjnych. W 2023 r. środki na ten cel przeznaczane są nie tylko z budżetu miasta. Kwota 39 921 zł 54 gr pochodzi z dofinansowania przekazanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Ochrona środowiska na łamach prasy

Zabytkowy Park Miejski przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach wymaga co jakiś czas przeprowadzania prac pielęgnacyjnych. W 2023 r. środki na ten cel przeznaczane są nie tylko z budżetu miasta. Kwota 39 921 zł 54 gr pochodzi z dofinansowania przekazanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zaprojektuj zieloną pracownię

Zabytkowy Park Miejski przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach wymaga co jakiś czas przeprowadzania prac pielęgnacyjnych. W 2023 r. środki na ten cel przeznaczane są nie tylko z budżetu miasta. Kwota 39 921 zł 54 gr pochodzi z dofinansowania przekazanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach