Menu Zamknij

Jeszcze o Sedlaczkach – historia nieskończona?

Jak wiadomo z ksiąg kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, młodszy syn Heinricha i Ottilie Sedlaczków urodził się 15 sierpnia 1871 roku. Chrzest, na którym nadano mu imiona Erwin Otto Dagobert Willibald, odbył się 26 sierpnia 1871 roku. Chłopiec nie poznał więc nigdy założyciela rodzinnej firmy, swego pradziadka Johanna, który zmarł 20 lat przed jego urodzeniem

Uporządkowane Doły Piekarskie

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Doły Piekarskie” w Tarnowskich Górach był jesienią 2023 r. miejscem przeprowadzania szeregu prac pielęgnacyjnych. Przeprowadzono je dzięki dofinansowaniu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym roku miasto planuje przeprowadzać kolejne prace pielęgnacyjne, jednak już nie na tak dużą skalę

Policja Śląska – w stulecie powstania

Już dwa dni po sowieckiej agresji ludowy komisarz obrony Związku Sowieckiego Kliment Woroszyłow w uzgodnieniu z Biurem Politycznym Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) wydał rozkaz utworzenia punktów zbiorczych dla jeńców i internowanych w Orzechowie, Radoszkowicach, Stołpcach, Tymkowiczach, Żytkowiczach, Olewsku, Szepietówce, Wołoczyskach, Jarmolińcach i Kamieńcu Podolskim, oraz stopniowego przekazywania jeńców Ludowemu Komisariatowi Spraw Wewnętrznych (NKWD)