Menu Zamknij

Tarnogórskie sztolnie w źródłach pisanych i na mapach

Kto wgłębi się w polską i niemiecką literaturę opisującą sztolnie odwadniające złoża galeny w Tarnowskich Górach, może powziąć mniemanie, że na terenie miasta i jego obecnych dzielnic wykuto ich ponad 40. Wynika to jednak tylko stąd, że w publikacjach książkowych, prasowych a później też internetowych przypisano niektórym sztolniom po kilka nazw

Park w Reptach ze wsparciem ze strony WFOŚiGW w Katowicach

Był terenem, gdzie w XIX wieku urządzano polowania na zwierzęta. Tuż po drugiej wojnie światowej organizowano tam kolonie letnie dla dzieci. Obecnie zabytkowy park w Reptach służy głównie jako miejsce niedzielnego odpoczynku mieszkańców Tarnowskich Gór oraz okolica spacerowa dla pacjentów SPZOZ „Repty” GCR im. gen. Jerzego Ziętka. W ostatnich kilku latach do utrzymania parkowego drzewostanu przyczynił się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który dofinansował prace konserwatorskie, w tym wycinkę drzew czy zwalczanie kornika drukarza