Menu Zamknij

Wieści z Bractwa

W ostatnim półroczu, oprócz opisanych w ostatnim numerze „Montes Tarnovicensis” obchodów 25-lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach celebrowanego podczas Dni Tarnogórskich Gwarków, nasi bracia uczestniczyli w kilku wydarzeniach zewnętrznych. Miały one charakter międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny i lokalny

W sobotę, 13 sierpnia 2022 r., w Poznaniu odbyły się obchody Stulecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Podczas tego wydarzenia tarnogórskich braci reprezentowali Leszek Waligóra, król kurkowy w sezonie 2021/2022 oraz Jacek Wicher, I marszałek. Wraz z licznie zgromadzonymi braćmi z całej Polski, w asyście ponad 80 pocztów sztandarowych, uczestniczyli oni we Mszy św. w Bazylice Kolegiackiej Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa, której przewodniczył ks. abp dr Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Po jej zakończeniu bracia udali się w zwartej kolumnie na pl. Wolności, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów. Następnie w asyście orkiestry zebrani przemieścili się do Parku Szelągowskiego, gdzie złożono kwiaty pod Pomnikiem Brata Kurkowego. W turnieju jubileuszowym rywalizowało ze sobą ponad 80 królów kurkowych z całej Polski, a wśród nich  tarnogórzanin Leszek Waligóra. Do finału dostała się jego córka Monika Waligóra-Wylężek, król Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego. Królem Stulecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP został ostatecznie brat Jerzy Wypych z Kalisza. Wyróżnieniem dla reprezentujących naszą organizację Leszka Waligóry i Jacka Wichra było powierzenie im prowadzenia turnieju.
Miesiąc później, w niedzielę 18 września 2022 r., w Parku Świerklanieckim rozpoczęła się IX edycja Rajdu Rowerowego „Śladami górnośląskiej szlachty… i nie tylko”. Po raz pierwszy wzięli w nim udział tarnogórscy bracia kurkowi Krzysztof Gwóźdź, Krzysztof Szewczenko, Zbigniew Fryc, który wystrzałem z kartaczownicy otwarł wydarzenie.
Z kolei 1 października 2022 r. w Głogówku odbył się Turniej Królewski Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. W wydarzeniu naszą organizację reprezentowała liczna delegacja: aktualny król kurkowy i hetman Sylwester Dubas oraz prezes honorowy Andrzej Janicki, a także Lesław Augustyn, Władysław Batoryna, Piotr Drzewiecki, Adam Flak, Zbigniew Fryc, Krzysztof Koszowski, Grzegorz Gawinek, Leszek Waligóra, Jacek Wicher. W najważniejszej konkurencji, czyli Strzelaniu Królewskim, trzecią lokatę, a tym samym tytuł lewego marszałka wywalczył Adam Flak. Z kolei w rywalizacji o przechodni Puchar Króla Królów (zastrzeżony dla byłych i aktualnych królów kurkowych Okręgu Śląskiego oraz bractw w nim zrzeszonych) najlepszy okazał się Krzysztof Koszowski.
Tarnogórskich braci kurkowych nie zabrakło także podczas IX Zjazdu V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana zorganizowanego od 4 do 6 listopada 2022 r. w Pszczynie. Rycerstwo św. Sebastiana działa od 1985 r. przy Europejskiej Wspólnocie Strzelców Historycznych (Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen, EGS). Na czele organizacji, która zrzesza swoich członków wokół dewizy PRO DEO, PRO EUROPAE CHRISTIANAE UNITATE, PRO VITA (Za Boga, za zjednoczoną chrześcijańską Europę, za życie), stoi wielki mistrz arcyksiążę Karol Habsburg, a głównym jej celem jest zachowanie wartości chrześcijańskich w zjednoczonej Europie.
W pszczyńskim spotkaniu brali udział bracia z Chorwacji, Czech, Ukrainy, Austrii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii i Polski. Z Tarnowskich Gór na spotkanie udała się czteroosobowa delegacja w składzie: Andrzej Janicki, Jacek Wicher, Henryk Wójcik i Krzysztof Gwóźdź. Kulminacyjnym punktem Zjazdu była Msza Święta w kościele pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie. Odbyła się ona 5 listopada 2022 r. pod przewodnictwem metropolity katowickiego ks. arcybiskupa Wiktora Skworca. W jej trakcie odbyła się inwestytura nowych rycerzy św. Sebastiana. Wśród kilkudziesięciu osób, które dostąpiły tego zaszczytu znalazł się tarnogórzanin Henryk Wójcik, a nasz prezes honorowy Andrzej Janicki został mianowany oficerem i wszedł jako chorąży do Rady Oficerskiej V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana. Wyróżnieniem dla tarnogórskiego bractwa było także powołanie Jacka Wichra do pocztu sztandarowego EGS podczas Mszy Świętej. On także znalazł się wśród prowadzących turniej strzelecki V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana. Warto nadmienić, że oprócz wymienionych wyżej braci do grona rycerzy św. Sebastiana z naszej organizacji należą także: Czesław Jata, Krzysztof Koszowski, Leonard Woźnica.
Zmagania strzeleckie prowadzono w kilku konkurencjach. W jednej z nich Henryk Wójcik zajął drugie miejsce, a Jacek Wicher trzecie w strzelaniu o Tytuł najlepszego strzelca V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana w Europie. Zjazdowi towarzyszyła także konferencja naukowa, podczas której jeden z referatów dotyczący przeszłości górnośląskich bractw strzeleckich wygłosił dr Krzysztof Gwóźdź.
Ostatnimi wydarzeniami z udziałem tarnogórskich braci były imprezy związane z lokalnymi obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2022 r. Najpierw delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach wzięła udział w miejskich obchodach tej uroczystości. Naszą organizację reprezentowali hetman Sylwester Dubas, strzelmistrz Zbigniew Fryc, Jacek Wicher i Henryk Wójcik. Bracia wzięli udział we Mszy Świętej, po zakończeniu której złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą „Poległych Powstańców Ziemi Tarnogórskiej”. Natomiast po południu członkowie naszego towarzystwa uczestniczyli w pikniku w Zbrosławicach zorganizowanym przez Muzeum Techniki Militarnej. Podczas wydarzenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie przygotowało wystawę dawnej i współczesnej broni palnej, w co zaangażowali się bracia: Sylwester Dubas, Adam Flak, Zbigniew Fryc, Grzegorz Gawinek, Krzysztof Szewczenko, Jacek Wicher i Leszek Waligóra.

Krzysztof Gwóźdź

Montes Nr 119